Szata roślinna - strona 6

Środowisko geograficzne - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

- Budowa geologiczna komponenty - Rzeźba terenu przyrody - Klimat nieożywionej - Wody - Gleby - Szata...

Funkcje gleby-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Narożniak-Rutkowska
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

i mineralne oraz substancje biologicznie czynne antybiotyki, witaminy, enzymy ,toksyny) -szaty roślinnej...

Polska na tle Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

równoleżnikowe, tak samo woda paruje we Francji i w Polsce. Bilans wodny jest niekorzystny. Szata roślinna...

Substancja organiczna gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

dynamiczny podlegający ciągłym przemianom, których charakter i nasilenie zależą od szaty roślinnej...

Warunki klimatyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Juliusz Wójcik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

- szerokość geograficzna, wysokość n.p.m., rzeźba terenu, odległość od mórz i oceanów, rodzaj podłoża (szata...

Aerosol biologiczny - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Mikrobiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

(-zależy od pory roku,szaty roślinnej, nasłonecznienia, opadów, miejsca, wilgotności) wyróżniamy: Bakterie...

Wietrzenie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

oraz rozwój szaty roślinnej - korzenie rozsadzają skały. Rośliny obumierają i rozkładają się czemu towarzyszy...