Funkcje gleby-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje gleby-opracowanie - strona 1 Funkcje gleby-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje gleby
-przyczynia się do produkcji biomasy roślinnej stanowiącej źródło pokarmu dla ludzi oraz zwierząt
-uczestnicząc w obiegu materii i energii akumuluje substancje organiczne w postaci próchnicy
glebowej
-stanowi naturalny filtr (dzięki właściwością buforowym) zatrzymujący lub unieruchamiający
związki chemicznie szkodliwe dla organizmów żywych
-odgrywa dużą rolę w retencjonowaniu i udostępnianiu wody
Czynniki wpływające na ilość mikroorganizmów w glebie
-zasobność gleby w składniki pokarmowe (związki organiczne i mineralne oraz substancje biologicznie
czynne antybiotyki, witaminy, enzymy ,toksyny)
-szaty roślinnej
- warunki wodno-powietrzne, natlenienie gleby , dostęp do wody
-klimat
-odczyn i potencjał oksydo-redukcyjny gleby
Mikoryza
Symbiotyczny układ grzybów z roślinami. Korzyść, jaką czerpie grzyb z mikoryzy polega na
dostarczaniu mu przez roślinę substancji organicznych. Grzyby stale dostarczają roślinom azot i
fosfor, ułatwiając pobieranie wody, chronią system korzeniowy przed suszą oraz wytwarzając
antybiotyki zabezpieczają roślinę przed rozwojem organizmów powodujących choroby systemu
korzeniowego. Obaj partnerzy mogą wzajemnie stymulować swój wzrost przez wytwarzanie substancji
wzrostowych.
Endotroficzna- strzępki grzybów przenikają przez skórkę lub przez włośniki do wnętrza korzenia
roślin i wypełniają komórki kory pierwotnej, nie dochodząc jednak do walca osiowego. Grzyby
wytwarzające mikoryzę endotroficzną pochodzą najczęściej z gromady Zygomycota.
Ektotroficzna- strzępki tworzą opilśń na powierzchni korzeni roślin drzewiastych i rozrastają się w
przestrzeniach międzykomórkowych wierzchnich warstw kory pierwotnej, nie wnikając do wnętrza
komórek. Wzrost korzenia na długość zostaje charakterystycznie zahamowany, ale tworzy on za to
charakterystyczne rozgałęzienia. Włośniki zanikają a ich funkcję przejmują strzępki grzyba. Grzyby
wytwarzające mikoryzę ektotroficzną są z gromad Basidiomycota, Ascomycota, Zygomycota.
Zasolenie gleb
-powodowane zwiększeniem w glebie jonów chlorkowych i siarczanowych
PRZYCZYNY:
(antropogeniczne)
-stosowanie soli do odlodzania
-emisja pyłów z elektrociepłowni, zakładów przemysłowych i chemicznych (szczególnie sodowych)
- emisja pyłów ze składowisk odpadów, wysypisk
-stosowanie nawozów mineralnych lub ścieków do nawożenia pól
(naturalne)
-parowanie przewyższające ilość wody wprowadzanej do gleby wraz z opadami, zwiększanie
koncentracji soli w roztworze glebowym (w klimacie ciepłym)
- oddziaływanie wód słonych w pasie przymorskim
SKUTKI:
-zmiana struktury gleby, zwiększenie koncentracji roztworu glebowego (co utrudnia pobieranie
składników pokarmowych przez rośliny)
-zanik aktywności biologicznej gleb ze względu na daleko posuniętą plazmolizę komórek roślinnych,
niemożliwa produkcje roślinna
- wpływa negatywnie na zdrowotność roślin, uszkodzenie liści, zahamowanie wzrostu itp.
Zakwaszenie gleb
PRZYCZYNY:
(naturalne)
Jest to zjawisko występujące powszechnie
-wymywanie składników alkalicznych (CA, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz