Szata roślinna - strona 5

GLEBY Gr.2 - prezentacja - Funkcje gleby

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

macierzystej oraz rozwijającej się szaty roślinnej i organizmów zwierzęcych; • ciekłej - wodne roztwory glebowe...

Fitoindykacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4410

w zbiorowiskach Planowanie rekreacji- powinno być poprzedzone rozpoznaniem atrakcyjności szaty roślinnej ...

Płaskowyż Rybnicki

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715

wahają się w granicach 700-800 mm rocznie. 5. Szata roślinna (parki krajobrazowe, rezerwaty) Bogata ongiś...

Procesy niszczące glebe

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

gleby i szaty roślinnej . Gleba i szata roślinna mogą być też zdewastowane przez zanieczyszczenie...

Prezentacja - Gleba i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

oraz pod wpływem określonej szaty roślinnej doprowadzają do ukształtowania się odpowiednich typów gleb. Slajd 5...

Przykładowy opis mapy spadków z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Adam Kowalski
 • Geomorfologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 10402

. Ich powstanie zwiane jest z procesami spłukiwania. Szata roślinna występująca na tym obszarze to w zdecydowanej...