GLEBY Gr.2 - prezentacja - Funkcje gleby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GLEBY Gr.2 - prezentacja -  Funkcje gleby   - strona 1 GLEBY Gr.2 - prezentacja -  Funkcje gleby   - strona 2 GLEBY Gr.2 - prezentacja -  Funkcje gleby   - strona 3

Fragment notatki:

Akademia Górniczo – Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem
GLEBA
Przygotowali:
Plan prezentacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podstawowe definicje
Funkcje gleby
Proces glebotwórczy
Systematyka genetyczna gleb
Poziomy genetyczne
Geografia gleb
Klasyfikacja gleboznawcza
Zanieczyszczenia gleb, degradacja
Uwarunkowania prawne ochrony gleb
Gleba
Gleba to biologicznie
czynna powierzchniowa
warstwa litosfery,
powstała z utworu
geologicznego, zwanego
skałą macierzystą, w
wyniku wietrzenia
fizycznego,
chemicznego i
biologicznego.
Składniki gleby
Składniki gleby występują w trzech fazach:
• stałej - związki mineralne oraz organiczne uzależnione od
skały macierzystej oraz rozwijającej się szaty roślinnej i
organizmów zwierzęcych;
• ciekłej - wodne roztwory glebowe niezbędne do życia roślin;
• gazowej - powietrze glebowe, umożliwiające oddychanie
systemom korzeniowym roślin, różniące się od powietrza
atmosferycznego większą zawartością C02.
Zasadnicze właściwości gleby:skład granulo-metryczny
gęstość
porowatość
zwięzłość
plastyczność
lepkość
pęcznienie, kurczenie
Żyzność
Żyzność jest to zdolność gleby do zaspokajania
życiowych potrzeb roślin, a więc możliwość
dostarczania składników pokarmowych w
odpowiedniej formie i proporcji, wody, tlenu i
ciepła.
Urodzajność
Urodzajność jest to kształtowanie się plonów
jako wynik żyzności gleby, właściwości klimatu
i działalności człowieka. Jest to kategoria o
charakterze ekonomicznym, w znacznym
stopniu zobiektywizowana.
Zasobność gleby
Zasobność gleby-to całkowita zawartość w niej
składników mineralnych i organicznych,
nagromadzonych w wyniku procesów
akumulacji.
Funkcje gleby
Gleby w życiu człowieka pełnią różne funkcje:
• produkcyjną - wpływ na rozwój biomasy;
• życiową - są siedliskiem życia dla roślin, zwierząt i
ludzi;
• sanitarną - bytujący w glebach zespół
mikroorganizmów rozkłada resztki roślinne i
zwierzęce.
Ekologiczne funkcje gleby
ZACHOWANIE
RÓŻNORODNOŚCI
BIOLOGICZNEJ
I REZERWA GENÓW
FILTRACJA, BUFOROWANIE, PRZEMIANY
BIOLOGICZNE
PRODUKCJA ROLNA,
LEŚNA I OGRODNICZA
Antropogeniczne funkcje gleby
ŹRÓDŁO
SUROWCÓW,
INFRASTRUKTURA
ŻYCIA CZŁOWIEKA
SPUŚCIZNA KULTURALNA
Etapy powstawania gleby
Podział gleb
Przykłady profili glebowych
Udział poszczególnych
typów gleb
Klasyfikacja gleb
Celem klasyfikacji jest zaszeregowanie różnych
gleb do określonych typów, rodzajów i odmian,
aby stworzyć uporządkowaną całość wiedzy o
glebach (o ich genezie, zmienności w czasie i
przestrzeni, żyzności i przydatności do uprawy
poszczególnych gatunków roślin)
Klasyfikacja gleboznawcza
• Klasa I Gleby najlepsze, zasobne w składniki odżywcze, o dobrej naturalnej strukturze, przepuszczalne i
przewiewne, o optymalnej wilgotności i łatwe w uprawie. Zalicza się do nich niektóre czarnoziemy mady
rędziny i gleby brunatne.
• Klasa II Gleby bardzo dobre, zbliżone właściwościami fizycznymi do gleb klasy I, ale ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz