Polska na tle Europy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska na tle Europy - strona 1 Polska na tle Europy - strona 2 Polska na tle Europy - strona 3

Fragment notatki:

Skąd się wzięła Polska? Na początku części Polski były oddalone, jedna na półkuli północnej, a druga na południowej, szarogłazy - powstające w rowach - G. Świętokrzyskie, Sudety.
Położenie Polski na tle Europy: Średnia szerokość geograficzna Polski to 52º - Warszawa, (lecz taka sama jak Jezioro Weenipeg, pd Labrador, Irkuck, pn cz. Nowej Funladnii) - to mówi nam niewiele, ta sama szerokość geograficzna, lecz zupełnie inne warunki przyrodnicze, klimatyczne.
Polska jak wielu mówi położona jest w środku Europy, biorąc linie przylądek Rocka, środkowy Ural, oraz 2 przylądki to te linie przetną się w miejscowości Piątek koło Łodzi.
Położenie na tle budowy geologicznej, stykają się 3 wielkie struktury geologiczne: Platforma Wschodnioeuropejska (granitoidy - 3 mld lat) - najstarsza
Góry paleozoiczne, górotwory środkowo i zachodnio europejskie - pasma fałdowe
Alpidy - góry alpejskie - najmłodsze
Linia oddzielająca te górotwory to LINIA TEYSSEYR'A - TORNQUISTA - brzeg pradawnego kontynentu, brzeg ogromnego oceanu.
Jednostki fizjograficzne, położony na przecięciu 3 jednostek: Pozaalpejska Europa zach. - Sudety, Wyż. Śląsko - Małopolska
Pd-wsch i wsch część Polski, zach. Część platformy ukraińskiej, Karpaty (fałdowo-płaszczowinowe)
Niż środkowopolski i wschodnio europejski (na paleozoicznych utworach i na platformie wschodnioeuropejskiej)
Położenie na tle warunków klimatycznych podział wg Kőppela Na styku krainy klimatów borealno - śnieżnych i dżdżysto - deszczowych izoamplitudy
Położenie na tle warunków klimatycznych podział wg Demartona: Przejściowy typ klimatu
Warunki hydrologiczne: Opady w Polsce są 2x niższe niż na zach brzegu Francji. pomimo iż leżymy w tej samej szerokości co Francja. Parowanie - straty odbywają w okresie letnim, izotermy równoleżnikowe, tak samo woda paruje we Francji i w Polsce. Bilans wodny jest niekorzystny.
Szata roślinna - podział geobotaniczny: Obszar eurosyberyjski, prowincja środkowoeuropejska
niżowo - wyżynna,
górska - podprowincja, Karpaty
pd wsch - stepowo - leśna, pontyjsko - panońska
Gleby W Polsce pd występują 2 strefy gleb: brunatnoziemne - pd - zach Polska, - klimat oceaniczny
bilicoziemne - ku pd - wsch - klimat kontynentalny
Zmienność utworów geologicznych na rozległych szelfach, uskok brzeżny Sudetów brzeg linii TT - 300 km, dziś jest zciśnięte - przestrzeń Polski bardzo się skomplikowała. Niezależnie czy kula ziemska podlegała wahaniom temperatury - skrajne klimaty decydowały o ukształtowaniu od wiecznej zmarzliny po tropikalne, globalne zmiany klimatyczne. Ten zakres zmian jest stosunkowo niewielki, my wiemy to przez wędrówkę w obrębie kontynentów, np. masyw czeski oderwał się od Afryki. Polska miała kiedyś kształt kwadratu, historia wiąże się z układem:


(…)

… strukturą geologiczna Polski jest trójkątna kra kursownik - trójkątna kra Gór Sowich, powstała przełomie archaiku i proterzoiku (2,5 mln lat temu)

… - skrajne klimaty decydowały o ukształtowaniu od wiecznej zmarzliny po tropikalne, globalne zmiany klimatyczne. Ten zakres zmian jest stosunkowo niewielki, my wiemy to przez wędrówkę w obrębie kontynentów, np. masyw czeski oderwał się od Afryki. Polska miała kiedyś kształt kwadratu, historia wiąże się z układem:
4 regiony w Polsce z różnymi rodzajami skał w budowie
2 z nich to elementy w podłożu ze skałami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz