Substancja organiczna gleby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Substancja organiczna gleby - strona 1 Substancja organiczna gleby - strona 2

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron.
SUBSTANCJA ORGANICZNA GLEBY Substancje organiczne występują w glebach mineralnych zazwyczaj w niewielkiej ilości, lecz ze względu na swoje właściwości odgrywają dużą rolę w kształtowaniu procesów glebowych.
Substancja organiczna - podstawowy i charakterystyczny element gleby w skład, którego wchodzą:
obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce
organiczne produkty ich rozkładu występujące w różnej postaci, nagromadzone w glebie i na jej powierzchni
Łaciński „humus” pochodzi od staroegipskiego słowa „k'hem” - żyzny namuł. Substancje organiczne gleby stale są przedmiotem dociekań badaczy pod koniec XVIIIw
W skład substancji organicznej gleby wchodzi cały szereg mało poznanych substancji, począwszy od stosunkowo świeżych, nie rozłożonych jeszcze resztek roślinnych i zwierzęcych, aż do ciemno zabarwionych substancji bezpostaciowych, będących produktami skomplikowanych procesów humifikacji. Substancja organiczna w glebie stanowi układ dynamiczny podlegający ciągłym przemianom, których charakter i nasilenie zależą od szaty roślinnej, działalności mikroorganizmów mikroorganizmów zwierząt glebowych, warunków hydrotermalnych. MATERIA ORGANICZNA
Żywa
(edafon) martwa
(resztki roślinne i zwierzęce w różnym stopniu rozkładu)
nieshumifikowana
mineralizacja humifikacja
całkowity rozkład przebudowa i synteza substancji
gnicie butwienie
-O 2 , +O 2 , produkty humifikacji
CO 2 ,H 2 O,CH 4 ,NH 3 , CO 2 , H 2 O, NO 3 - , kwasy fulwowe
H 2 S, skatol PO 4 3- ,SO 4 2- kwasy huminowe huminy
Mineralizacja - 3 fazy:
faza inicjalna
faza mechanicznego rozkładu
faza mikrobiologicznego rozkładu
butwienie - proces mineralizacji w warunkach tlenowych
gnicie - proces mineralizacji w warunkach beztlenowych
humifikacja - nie do końca poznany proces mikrobiologiczny i fizykochemiczny prowadzący do powstania próchnicy
próchnica - dosyć trwała mieszanina amorficznych substancji koloidalnych o brunatnym lub ciemno brunatnym zabarwieniu.
Żywe organizmy (edafon) - na ogół nie są zaliczane do substancji organicznej gleby, chociaż w warstwach ornych edafon (głównie mikroorganizmy i części naziemne roślin) stanowi 10-15% ogólnej masy martwej i żywej materii organicznej gleby.


(…)

… budowie. Substancje te stanowią 85-90% substancji próchniczych. Bezpostaciowe substancje organiczne barwy żółtej, brunatnej i ciemno brązowej do czarnej, dające się wyekstraktować z gleby roztworami alkalicznymi. Przy ich udziale bierze się pod uwagę barwę i zachowanie w różnych rozpuszczalnikach.
Główne źródła substancji organicznych w glebie:
obumarłe części roślinne, które opadły podczas wegetacji
resztki pożniwne i korzenie roślin wyższych
obumarłe ciała makro - i mezofauny, ich elementy, obumarłe mikroorganizmy
nawozy organiczne
organiczne środki ochrony roślin (niewielka ilość)
Wg. Kubieny - próchnica to te substancje organiczne, które okazały się trudne do rozkładu i dlatego uległy nagromadzeniu w glebie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz