System teleinformatyczny - strona 4

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie...

Bezpieczne zasilanie - nowe technologie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

systemów teleinformatycznych i wysokich wymagań dotyczących konkurencyjności najważniejszym czynnikiem...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

notarialnym, składa się: w dowolnej formie, na urzędowym formularzu, wyłącznie za pomocą systemu...

Kontrolowanie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Iwona Mika
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne): art. 23-39 u.s.d.g.; prowadzony w systemie teleinformatycznym...

Elektroniczna wymiana danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

, że systemy teleinformatyczne urzędów będą stosowały XML do przekazywania danych, nie rozwiązuje problemu...

Testy 2005 B - informatyka prawnicza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1456

) nie jest uregulowane.   25. Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych: a) zawiera zbiorczy...

Informatyka prawnicza - testy 2005

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1344

) nie zachowuje zasady rozłączności     16. Krajowa Ewidencja Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów...

Zarządzanie zasobami sieciowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Kopiński
 • Zarządzanie zasobami sieciowymi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

i ich miejsca w strukturze organizacyjnej podmiotu możliwe do ustalenia przez system teleinformatyczny...

Cechy Społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1400

za niekwestionowanego prekursora przyszłych infostrad uważany jest Internet. Godzi się zauważyć, że systemy...