System prezydencki władza wykonawcza - strona 8

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 8771

wykonawcza - wspiera władzę ustawodawczą w tworzeniu prawa Bazują na koncepcji Monteskiusza - system...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

. Ustrój prezydencki - ustrój ten wykształcił się w USA na przestrzeni XIX w. Władza wykonawcza...

System prezydencki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

SYSTEM PREZYDENCKI I JEGO CECHY WYSTĘPUJE W: USA - I teoria mówi, że tylko tam Ameryka Płd. i Śr...

Transformacja ustrojowa od 1988

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1449

resortów, że zwykło się je zwać resortami „prezydenckimi”. W owym czasie system polityczny Polski najbliżej...

System polityczny - elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

administracyjne Piony: pion administracji ogólnej z rządem na czele (w systemach prezydenckich - z prezydentem...

Francja - system partyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Alina Kaszkur
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4585

(PCF) Unia na Rzecz Nowej Republiki (UNR) obóz prezydencki, dominujący w ówczesnym systemie Partia...