System dydaktyczny tradycyjny - strona 17

Odmiany wspólczesnej polszczyzny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2807

najprostsze rodzaje komunikacji.” Dlatego też każda istniejąca ludzka gromada, naród wykształca system...

Pedagog w szkole

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Agnieszka Barczykowska
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

dydaktyczne i wychowawcze, organizacja systemu nauczania, system ocen i promocji, liczebność klas) Sferę...

Fikcja i rzeczywistość literacka - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

stosować oba sposoby wyznaczania literatury. NAUKA O LITERATURZE A NAUKA O JĘZYKU JĘZYK - system znaków...

Wykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Dudziak-Kamieniarz
 • Pedagogika
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3255

narodowych, rozwój nowoczesnego przemysłu, realizacja programów wychowania narodowego, państwowego; Systemy...

Doktryny pedagogiczne - wykład 1

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Renata Borzyszkowska
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3227

- to system działań zmierzających do tego aby uczącej się jednostce umożliwić poznanie świata, przygotowanie...

Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith cz2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1526

„jak powinien być zorganizowany porządek społeczno - gospodarczy, na jakich zasadach powinien być oparty system gospodarczy...

Metody nauczania - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

dydaktyczna, stosowana już przez Sokratesa; jest przede wszystkim wykorzystywana w niższych klasach szkoły...

Andragogika - ściąga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5194

- tradycyjny- trwały system wartości, podporządkowanie władzy, autorytety, ustalony podział ról...