System dydaktyczny i jego elementy - strona 22

Podstawy zarządzania- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Ingram
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

jako dyscyplina naukowa 4) System (model) zarządzania przedsiębiorstwem 5) Podejścia do zarządzania...

Zasady kształcenia dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1694

na całożyciowy charakter edukacji - od dzieciństwa po starość, co oznacza, że obejmuje ona także cały system...

Funkcjonalizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2233

, role społeczne, wzory zachowań, struktura społeczna. Te elementy przyczyniają się do integracji systemu...

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Temat: System w ujęciu socjologicznym - 1 - System - zbiór elementów wzajemnie powiązanych...

Szkoła systemowa w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1617

systemu. Każdy z jej elementów można naturalnie także rozpatrywać jako odrębny system, a zapoczątkowany...

Formy organizacyjne kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Nauczanie zbiorowe (system klasowo-lekcyjny): klasa (tworzymy ją z uczniów o tym samym lub zbliżonym wieku...

Radiokomunikacja amatorska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Stanisław Gago
 • Telematyka transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

. radiolinie) Radiokomunikacja ruchoma - przynajmniej jeden z jej elementów może się przemieszczać (np. systemy...

System polityczny - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

9. SYSTEM POLITYCZNY Według Stanisława Ehrlicha system polityczny to całośc w różny...