System dydaktyczny i jego elementy - strona 11

Technologie budowlane

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W myśl tej definicji na system składają...

Współczesne systemy pedagogiczne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Halina Raczek
 • Współczesne systemy pedagogiczn
Pobrań: 791
Wyświetleń: 6559

elementy systemu pedagogicznego Marii Montessori. Starano się je dostosować do potrzeb i możliwości...

Pięć podstawowych znaczeń słowa-nauka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

lub poza nimi, w znaczeniu treściowym albo przedmiotowym jako system uzasadnionych pojęć, twierdzeń i hipotez będących...

Dydaktyka jako nauka- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2121

dydaktycznego. System dydaktyczno-wychowawczy to złożona, kompleksowa, dynamiczna całość obejmująca elementy...