Syntazy - strona 7

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

do syntezy NO jest L-arginina. NO jest syntetyzowany pod wpływem syntazy tlenku azotu( NOS), katalizującej...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

, ta sama fosforylacja w przypadku syntazy glikogenowej, czyli enzymu syntezującego glikogen hamuje jej aktyność...

Biochemia funkcjonalności tkanek

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2877

. Nazywany jest też śródbłonkowym czynnikiem rozkurczającym . NO powstaje pod wpływem cytozolowej syntazy...

Naotatki biologia

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Tomaszewski
 • Biologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2618

jest kompleks białkowy syntazy ATP. Energia potencjalna przechodzących przez niego protonów używana...

Mikrobiologia- opracowane pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Danuta Czajkowska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

Mikrobiologia-pytania z połówki. Kto wyizolował zarazki wąglika? Robert Koch niemiecki lekarz i bakteriolog. Funkcja białkowych otoczek wirusów. Ochronna (chronią kwasy nukleinowe przed działaniem środowiska w okresie bytowania wirusów poza komórkami gospodarza), umożliwiają wirusowi adsorpcję na...

Biofizyka- pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Langner
 • Biofizyka
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1911

funkcjonalnego ATP-syntazy w komorce 22. Pompa sodowo-potasowa realizuje transport typu: a) uniport b) symport c...