Synod Biskupów

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

metropolitalny w czasie okreœlonym przez Synod Biskupów Koœcio³a patriarchalnego, odpowiednio podaæ do wiadomoœci...

Sobór Watykański II 1962-1965

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1547

komisję do wprowadzania soboru w życie wprowadzenie do rzymskich biskupów rezydialnych Synod biskupi...

Struktura Katechizmu Kościoła katolickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

katechetycznej wiele się wydarzyło:  2 synody biskupie: o ewangelizacji i o katechezie(1977);  publikacje...

Inwestytura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

dostojników duchownych przez władze świeckie). W 1076 r. synod biskupów niemieckich w Wormacji, na ądanie...