Sylogizm - strona 8

Dyrektywy wykładni i preferencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2009

przestępstwo, prawnie wykroczenie). Nie ma mowy o sylogizmie interpretacyjnym (mechanicznym stosowaniu prawa...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

. Ewolucja poglądów na stosowanie prawa Pozytywizm Stosowanie prawa ma mieć strukturę tzw. sylogizmu...

Arystoteles - Filozofia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057

, pomimo tego, że nie posługiwał się on językiem formalnym. Sylogizmem nazywamy wyrażenie o postaci implikacji...

Sokrates - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka komunikacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

się do zasad ogólnych. Ten rodzaj rozumowania - sylogizm praktyczny wg Arystotelesa. Są etycy sytuacji...

Definicja i cel retoryki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1974

rodzajów mów (doradcza, sądowa, okazjonalna), II księga zawiera: teorię entymematu - sylogizm, rodzaj...

Logika - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Korybski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5446

: Niektórzy adwokaci (S) nie są prawnikami (P) SoP SaP 0 1 1 SoP v SiP 0 1 1 SeP SoP 0 1 0 KLASYCZNE SYLOGIZMY...

Wykład - Pierwszy Perypat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

kilka błędów Stagiryty w sylogistyce modalnej, wprowadził sylogizmy hipotetyczne. Choć nie zmienił podstaw...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

przesłanek. Sylogizmem nazywamy wypowiedź o postaci zdania warunkowego (implikację materialną albo formalną...

Sternberg, temat 4-9

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2562

i zysków pomagające wykrywać, że ktoś oszukuje Sylogizmy- schematy dedukcyjne, w których wniosek opiera...