Sylogizm - strona 6

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4053

się sylogizmem prawniczym [wychodząc od dwóch przesłanek: przesłanki większej (normatywnej) i mniejszej...

Filozofia Arystotelesa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1225

powinien być dowiedziony, Ponadto należy zbudować rozległą teorię sylogizmu. sylogizm - jest to wnioskowanie z 2 sądów...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 2401

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

pierwszej konstytucji. Rozumowania w procesie stosowania prawa sylogizm prawniczy - opiera się na zdaniach...

Logika Praca domowa nr 6

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

; SYLOGIZMY 4. Zapisz poniższe wnioskowanie w postaci sylogizmu i ustal, czy wniosek wynika logicznie...

Wybrane prawa rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

)} prawo sylogizmu Fregego {(p→ q)  (q → r)} → (p → r) prawo sylogizmu hipotecznego {(p→ r)  (q → r)  (p...

Logika - Znak

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5159

sylogizmu hipotetycznego Jeśli, jeśli p to q i jeśli q to r to jeśli p to r [(p⇒q)∧(q⇒r)] ⇒ (p⇒r) Logika...