Sylaba - strona 19

Franciszek Zabłocki - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

po siódmej sylabie (por. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza). Zabłocki często zmienia rytm wiersza, stosuje...

"Beniowski" streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008

. ośmieszał języki, który wkładał w usta bohaterów. - OKTAWA - Sł. wybrał ośmiowersowe strofy, układ sylab...

Deklinacja przymiotników-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2212

samych lub podobnych sylab jedną, np. D. lp. r. ż. *malyjejě > *malyjě C., Msc. lp. r. ż. *malějeji...

Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

: d'Ambert -?, biało-czerwony -? Fonetyczne: wyraz to ciąg fonemów z jedną tylko sylaba akcentowaną w domu...

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

podobnej lub tej samej ilości sylab. Oparty jest wtedy na częściowym współbrzmieniu...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

leksykalny podsystem reguł gromatycznych fonem (głoska, podstawowy element) sylaba morfem...

Zasady techniki prawodawczej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Dziennik Ustaw Nr 100 — 6542 — Poz. 908 908 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 ...