Sygnatariusz - strona 6

Integracja- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1022

przez terytorium partnera) między sygnatariuszami zapewniająca: trwałość, stabilność dostaw na określonych...

Wykład - traktaty rzymskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

jest nieodwołalne i nieograniczone czasowo. Głównymi celami przyświecającymi sygnatariuszom Traktatu...

Swoboda przepływu osób - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

granicach państw sygnatariuszy  wprowadzenie ściślejszej kontroli, według jednolitych zasad...

Geneza WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

- runda Urugwajska) podpisanego 15.04.1994. Wśród 122 sygnatariuszy była też Polska Pod pojęciem WTO...

Biosfera - Hydrosfera

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

produkcji i importu freonów sygnatariusze zgodzili się na zakaz handlu freonem także z państwami...

Umowa i kontrakt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Zawieranie umów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje sygnatariuszy do uczestnictwa w danym projekcie. List...