umowa i kontrakt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
umowa i kontrakt - omówienie - strona 1 umowa i kontrakt - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZAWIERANIE UMOW: OFERTA I KONTRAKT W HANDLU ZAGRANICZNYM - kwestie dotyczące kupna/sprzedaży towarów w handlu zagranicznym są regulowane przez postanowienia Konwencji Wiedeńskiej - konwencja ta sugeruje pełną swobodę w kwestii formy zawarcia umowy; swoboda ta dotyczy również kwestii rozwiązania umowy, formy oferty i jej przyjęcia, z zastrzeżeniem, że z partnerami z pewnych krajów (Argentyna, Białoruś, Chile, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Węgry i Chiny) -- w kontaktach z tymi partnerami należy zastosować formę pisemną - Konwencja Wiedeńska powstała w 1980 roku; jej pełna nazwa to: Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów W handlu międzynarodowym umowy są zawierane w następujący sposób: 1) na rynkach formalnych (aukcjach, giełdach) 2) w drodze przetargu 3) przez ofertę i jej przyjęcie 4) w drodze negocjacji
List intencyjny to pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań, składana przez stronę możliwego przyszłego stosunku gospodarczego. W odróżnieniu od oferty list intencyjny nie wiąże składającego ani przyjmującego. Może zostać wystawiony zarówno przez jedną, jak i więcej osób, zarówno prawnych jak i fizycznych. List intencyjny określa zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu. Zwykle jest podpisywany w chwili, gdy po zakończeniu wstępnych negocjacji zostało osiągnięte porozumienie co do podjęcia dalszych działań. Stanowi więc pierwsze uregulowanie przyszłej współpracy, które zobowiązuje sygnatariuszy do uczestnictwa w danym projekcie. List intencyjny może na przykład zawierać: zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze; zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień; upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac; deklarację dokonania wpłaty odpowiedniej wysokości. ZAPYTANIE OFERTOWE (ENQUIRY, REQUEST FOR PROPORSAL RFP) - prośba importera skierowaną do potencjalnych dostawców-eksporterów o przesłanie oferty na towar (usługę), która ma być przedmiotem transakcji. Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Zapytanie ofertowe powinno zawierać m. in.: specyfikację przedmiotu oferty, specyfikację struktury oferty, kryteria pozwalające na obiektywne porównanie ofert: o cena, o doświadczenie firmy (mierzone ilością projektów określonego typu, referencje od klientów),

(…)

… (mierzone ilością projektów określonego typu, referencje od klientów), doświadczenie członków zespołu, o kapitał firmy (informacje o jej finansach), itp. specyfikację dokumentacji, którą oferent musi dołączyć do oferty, wadium. W przypadku ofert składanych na mocy ustawy Prawo zamówień Publicznych zapytanie składane jest w formie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepisy tej ustawy określają m. in.: sposób organizacji postępowania o udzielenie zamówienia, kryteria wyboru trybu postępowania, terminy, wadia, kryteria oceny ofert, protesty, odwołania, skargi. *

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz