Sygnatariusz - strona 38

Traktat UE skonsolidowany - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI) JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI F...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

których jej sygnatariusze zobowiązani są do ustalenia wynagrodzenia minimalnego na poziomie kosztów utrzymania pracownika...

Prawo traktatów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

1 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów Wiedeń, 23 maja 1969 r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynarodowych, - uznając nieustannie wzrastające znaczenie traktatów jako źródła prawa międzynarodowego i jako środka rozwoju po...

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3948

lub Rosji na któregokolwiek z sygnatariuszy. Układ był odnawiany w 1887, 1892, 1902, 1912. Formalnie...

Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 8764

między państwami utrzymywane na podstawie umowy międzynarodowej, której sygnatariusze zobowiązują się do współpracy...

Socjaldemokracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejskie systemy partyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337

przez 29 sygnatariuszy. Hasło wyborcze kampanii brzmiało Tak dalej być nie musi . Partia wygrała wybory...