Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3164
Wyświetleń: 10640
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 1 - Przedmiot i zakres MSP
1. Stosunki międzynarodowe a międzynarodowe stosunki polityczne
pojęcie i istota sm i msp,
relacje między pojęciami sm, polityka światowa i polityka międzynarodowa.
2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza
metody badawcze w sm,
funkcje nauki o sm
3. Podstawowe kategorie w msp
polityka zagraniczna,
bezpieczeństwo, spór międzynarodowy,
konflikt zbrojny,
wojna,
pokój
stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Powyższa definicja ma trzy elementy:
a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa,
b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni,
c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwieństwie do środowiska politycznego występującego wewnątrz poszczególnych państw Na podstawie kryterium funkcjonalnego wyodrębniamy następujące rodzaje stosunków międzynarodowych:
- międzynarodowe stosunki polityczne (MSP),
- międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG),
- międzynarodowe stosunki wojskowe (militarne) (MSW),
międzynarodowe stosunki międzyspołeczne (MSM). Międzynarodowe stosunki polityczne to transgraniczne stosunki polityczne
Oznacza to, że są one wynikiem stosunków między podmiotami polityki, głównie państwami z właściwym im procesem sprawowania władzy wykonywanym także w środowisku międzynarodowym. Transgraniczność oznacza, że są one realizowane w poliarchicznym i zdecentralizowanym środowisku międzynarodowym.
Stosunki międzynarodowe to rzeczywistość społeczna, na którą składają się uczestnicy i relacje zachodzące między nimi. Stosunki międzynarodowe to także dyscyplina naukowa zajmująca się tą rzeczywistością. Nauka o stosunkach międzynarodowych spełnia następujące funkcje: a) opisową (deskryptywną) - w jej ramach udziela się odpowiedzi na pytania: jak było lub jak jest obecnie, dokonanie opisu rzeczywistości międzynarodowej; b) wyjaśniającą (eksplanacyjną) - próbuje się wyjaśnić dlaczego zaistniały badane fakty, zjawiska i procesy międzynarodowe; c) prognostyczną (predykatywną) - udziela odpowiedzi na pytanie: jak będzie w przyszłości; d) instrumentalną (prakseologiczną) - celem jest dostarczenie decydentom politycznym odpowiedzi na pytanie: jak należy działać, aby osiągnąć pożądane i zamierzone skutki, rezultatem stają się rekomendacje skierowane na zewnątrz, czyli do środowisk pozanaukowych.
Metody badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych
metody tradycyjne: metody nowoczesne: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz