Sygnatariusz - strona 14

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 5873

). Przyjmuje się, że prawo unijne to całokształt norm prawnych ustanowionych przez sygnatariuszy, czyli strony...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

wewnętrz­nych. Drugi i trzeci filar opierają się na współpracy międzyrządowej członków--sygnatariuszy...

Soft law - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

jednak nie są traktowane jako odrzucenie czy sprzeciw, ale wątpliwości sygnatariusza. Lepszym sposobem przyjęcia...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. 5-6%. Jest nakładany na każdy towar w tej samej wysokości. Dla sygnatariuszy układu GATT podatek...

Wykład - definicja traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

, spełniającą wymogi art. 37 statutu MTS . - Traktat może mieć wielu sygnatariuszy, ale muszą to być podmioty PM...