Wykład - definicja traktatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja traktatu - strona 1 Wykład - definicja traktatu - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 9 5.12.08
Traktat - Jest to każde porozumienie między co najmniej 2 podmiotami PM w formie pisemnej bez względu na jego nazwę oraz liczbę dokumentów z których się składa. - Ex consensu advenit vincucam iuris - ze zgodnego porozumienia woli wynika zwiazek prawny
- W samym pojęciu porozumienia mieści się fakt praw i obowiązków, inaczej porozumienie nie miałoby sensu. Ten element podkreśla oddanie traktatu PM
- Porozumienie musi być zgodnym wyrażenim woli, musi być tożsame i pozbawione wad. (bez błędu co do faktu, bez przymusu)
- Traktat nie jest jednostronnym oświadczeniem woli. Dziś akty jednostronne uważane są za odrębne źródła PM
- Bywają sytuacje trudne do oceny
- MTS - zarzuty wstępne 1962 - Afryka Płd-wsch. - musiał ocenić mandat udzielony przez RB Afryce. W 1962 r. MTS wyraźnie zaakceptował pogląd, że pojęcie \"umowa międzynarodowa\" obejmuje porozumienia między państwami a organizacjami międzynarodowymi, będącymi podmiotami prawa międzynarodowego i korzystającymi z ius tractatuum. W wyroku kompetencyjnym
w sprawie Afryki Poludniowo-Zachodniej MTS stwierdził, że mandat w stosunku do Afryki Płd.-Zach. Jest umową międzynarodową, spełniającą wymogi art. 37 statutu MTS .
- Traktat może mieć wielu sygnatariuszy, ale muszą to być podmioty PM
- KW z 1969 ustaliła, że podmiotami sa państwa bo im przysługuje wynikające z suwerenności prawo zawierania umów. - KW z 1986 ustaliła że traktaty moga być zawierane między państwami a organizacjami międz. lub między org.Międz. - Z mocy prawa zwyczajowego konwencje mogą być zastosowane w odniesieniu do innych podmiotów PM ( ale trudno określić te inne podmioty) - w doktrynie uznaje się, że szczególnymi podmiotami prawa moga być: Stolica Apostolska, Zakon Maltański, belligerent, Ruch Powstańczy narodowo-wyzwoleńczy, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
- Klasyczne ujęcie PM zwraca uwagę, że podmiotami nie są jednostki, osoby prawne i spółki transnarodowe
- W art3 KW wskazuje, że nie podważa umów zawartych w innej formie niż pisemna. Jako umowy ustne nie mogą być powoływane przed organami ONZ, w tym Trybunałem bo nie są zarejestrowane.
- LN - umowy niezarejestrowane są nieważne
- Fitzmoris - traktat to nie tylko samo porozumienie ale też tekst dowodzący że porozumienie doszło do skutku - MTS nie ma obowiązku przyjęcia danej formy,ale pisemna - najlepsza
- umowa międzynarodowa jest pojęciem szerszym niż traktat
- problemy z zachowaniem formy pisemnej : protokoły z obrad, listy dyplomatyczne, czy już rodzą skutek prawny czy nie? często rozstrzygane przed MTS


(…)

… materiał odwoławczy.
* Ścisła specyfikacja działań jakie podejmują urządzenia komunikacyjne (faksy, modemy, komputery itp.) aby ustanowić między sobą połączenie a następnie móc przekazywać dane. Zobacz protokoły komunikacyjne.
* Jedna z nazw stosowanych dla umów międzynarodowych (zob. np. Protokół brytyjski - Protokół nr. 7 dołączony do Traktatu lizbońskiego, będący klauzulą opt-out dotycząca ograniczenia stosowania całości przepisów Karty Praw Podstawowych dla obywateli Wielkiej Brytanii i Polski. - Deklaracja - może być aktem jednostronnym
- Memorandum of understanding - to nie są umowy międz. ale np mogą to być porozumienia organów nadzoru finansowego
= modus vivendi łac., współżycie (zwł. państw, ugrupowań itp.) oparte na (tymczasowym, prowizorycznym) kompromisie, bez rozstrzygania zasadniczych problemów…

- Taktat jako nazwa indywidualna - umowy uroczyste (traktaty pokoju, ekstradycyjne, demilitaryzacyjne, w ramach stosunków dobro-sąsiedzkich)
- Umowa międzynarodowa - (nazwa rodzajowa lub indywidualna) - często zawarta bez potrzeby ratyfikowania także przez organy międz. w sprawach administracyjnych lub technicznych
- Konwencja - w XIX wieku używano pojęcia do określenia umów dwustronnych, obecnie też wielostronnych równiez w ramach organizacji międz., często to też traktat o dużej randze
- Karta - szczególnie uroczysty dokument, o doniosłym charakterze , KN, Karta Jedności Państw Afrykańskich, na podobnej zasadzie do pakt czy konstytucja
- protokół * W najbardziej ogólnym sensie: zestaw reguł umożliwiających porozumienie. Przykładem może być protokół dyplomatyczny, wypracowany w ciągu stuleci w celu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz