Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

Środki/Bariery para taryfowe
Bariery podobne do środków taryfowych. Najważniejszymi środkami para taryfowymi są podatki, szczególnie te podatki, które związane są ściśle z wartością towaru, ilością towaru, wagą towaru czy objętością towaru. To takie narzędzia finansowe, które skutkują zwiększeniem wartości towaru importowanego. Najważniejszym środkiem są podatki konsumpcyjne, tzn., podatek VAT, podatek od towarów i usług, oraz podatek akcyzowy. Podatek VAT: W UE stawka podatku VAT oscyluje w okolicy 20%, w Polsce wynosi 23%.
Cechy podatku VAT: podatek powszechny, tzn że jest nakładany na wszystkie towary i usługi w danym kraju
natomiast ulgi i zwolnienia są ściśle wskazane w ustawie czyli akcie prawnym
jest to podatek pośredni tzn, że pośrednio obciąża dochód konsumenta
podatek centralny, wszystkie wpływy z tego podatku zasilają budżet państwa i stanowi około 40% tych wpływów
podatek konsumpcyjny
podatek przerzucalny, tzn., że jeden przedsiębiorca jest w stanie przerzucić na innego przedsiębiorcę do momentu aż ostateczny ciężar podatkowy, ekonomiczny poniesie konsument
Decydującym czynnikiem o ostatecznej wartości towaru jest wysokość marży a nie ilość faz obrotu. Oznacza to również, że mamy do czynienia z uruchomieniem mechanizmu konkurencji. Wysokość marży wpływa/poprawia konkurencję na rynku. Ostateczny ciężar zastosowanego środka para taryfowego, konsumpcyjnego ponosi konsument. Podatek VAT został opracowany przez niemieckiego ekonomistę Karla Siemensa w 1919r., w postaci opodatkowania obrotu netto. W czasie wojny nie został wykorzystany. W latach 50-tych podjęto próby wprowadzenia tego podatku w Japonii, we Francji, od tego momentu zaczął się upowszechniać. Obecnie podatek VAT jest stosowany w ponad 180 państwach. Najszybciej upowszechnił się w państwach dawnej EWG, do tego stopnia, że pod koniec lat 60-tych te 6 państw stosowało tą formę opodatkowania i wprowadzono pierwsze dyrektywy. Każde państwo, które wstępowało do EWG musiało przyjąć podatek VAT. Podstawowe źródło dochodów w każdym budżecie państwa. Jest nakładany na wszystkie dobra, towary i usługi. W tym tkwi siła wszystkich podatków. Podatek akcyzowy: diametralnie różni się od podatku VAT. Znany był już w starożytności a więc obok ceł stanowił podstawową daninę publiczną. Zawsze dotyczył wybranych towarów, wybranych przez władzę, charakteryzował/je się bardzo wysokimi stawkami nie spotykanymi w innych podatkach. Jest więc daniną publiczną, tzw., selektywną. Podatek ten charakteryzuje się tym współcześnie, że w okresie regresu gospodarczego jego wpływy do budżetu państwa pozostają na względnie stałym poziomie. Współcześnie podatkiem akcyzowym przede wszystkim objęte są alkohole, paliwa, tytoń oraz te wyroby, które wskazane są wyraźnie przez ustawodawcę. Stawki podatkowe mają na ogół charakter kwotowy, tzn., że określona kwota stanowi podatek od określonej ilości, objętości bądź wagi. W Polsce np., czysty spirytus opodatkowany jest w wysokości 4960 zł za jeden hektolitr tzn., 100 l. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz