Sygnał ciągły - strona 3

Ściąga

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

. Dyskretyzacja sygnału: Jest to przekształcenie sygnału ciągłego w dyskretny. Rozróżnia się dyskretyzację...

Elementy UAR obiektu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Szafranek
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

) - sygnał dwustronny. 2.SYGNAŁ ANALOGOWY(A) - sygnał ciągły. Sygnały obu rodzajów (A i D) mogą byd...

Ferdynus - Port Felixstowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Jacek Ferdynus
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

powinien nadać sygnał ciągły, a jeżeli korzysta z holownika, powinien zrobić to holownik. - Przy widzialności...

Elementy automatyki - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1260

do SIMULINKA Z kolei dla bloczków ciągłych wprowadzamy sygnały ciągłe i na wyjściu otrzymujemy także sygnał...

Sterowanie silnikami krokowymi

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

, przetwornik sygnału ciągłego na impulsowy. Program Program na oszacowanie ilości kroków przypadających na 360...

ściąga z miernictwa

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2142

), (i= nr realizacji) ● sygnały ciągłe to sygnały określone dla ciągłej wartości czasu; wyraża...