Sygnał ciągły

Twierdzenie o próbkowaniu

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: twierdzenie o próbkowaniu, sygnał ciągły...

Dziedzina operatorowa

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

dyskretnego, widmo sygnału ciągłego, wzory i obliczenia....

Twierdzenie o próbkowaniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Adam Konieczka
 • Podstawy Teorii Systemów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:twierdzenie o próbkowaniu, sygnał ciągły...

Próbkowanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

jest, więc przekształceniem sygnału ciągłego w ciąg jednakowo odległych od siebie impulsów o amplitudach równych wartościom...

Wykład - pełna klasyfikacja sygnałów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • Systemy łączności w transporcie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

jednak podstawowy podział to sygnały ciągłe i dyskretne. Istotne jest jednak to, Ŝe zarówno ciągły, jak i dyskretny...

Układy dynamiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Lech Konopiński
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

mogą być ciągłe i dyskretne.Sygnały wielostanowe-otrzymywane z sygnału ciągłego przez kwantowanie w poziomie...

Sygnały-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

w określonych odstępach czasu regularnie lub nieregularnie ), sygnały ciągłe (trwają w polu orientacji podmiotu...