Elementy automatyki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy automatyki - omówienie - strona 1 Elementy automatyki - omówienie - strona 2 Elementy automatyki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy Automatyki – Wprowadzenie do SIMULINKA  Zajęcia III      Simulink  jest  programowym  narzędziem  do  modelowania,  symulacji  i  analizy  systemów  dynamicznych. Program umożliwia budowanie modeli dla systemów:  •  liniowych,  •  nieliniowych,  •  ciągłych w czasie lub dyskretnych,  •  mieszanych, czyli dyskretno-ciągłych,  •  dyskretnych ze zmiennym czasem próbkowania.  Zaletą  programu  jest  jego  interaktywność,  co  oznacza,  że  można  zmieniać  parametry  układu i na bieżąco obserwować rezultaty wprowadzonych zmian.    Modelowanie  w  Simulinku  odbywa  się  z  wykorzystaniem  graficznego  interfejsu  użytkownika (GUI, Graphical User Interface)   Rys.1. Widok Simulinka w pakiecie Matlab (v7.8.0.347, win32)  Elementy Automatyki – Wprowadzenie do SIMULINKA  Polega  ono  na  budowaniu  modeli  z  gotowych  bloczków  przy  użyciu  myszy.  Takie  modelowanie  przypomina  rysowanie  schematów  za  pomocą  ołówka  na  kartce  papieru.   Jednak rysowanie schematów w programie Simulink pozwala je wykonać bardziej starannie  i przejrzyście. Gotowe do wykorzystania bloczki są zgromadzone w tzw. bibliotekach  (Rys.2).    Rys.2. Widok Simulinka wraz z dostępnymi bibliotekami.  Elementy Automatyki – Wprowadzenie do SIMULINKA  Istnieje  możliwość  utworzenia  własnych  bloczków  użytkownika  oraz  tworzenie  własnych  bibliotek. Dużą zaletą programu Simulink są narzędzia do tworzenia modeli hierarchicznych.  Dodatkowo  należy  wspomnieć,  że  użytkownik  może  z  wyprzedzeniem  wybrać  metodę  całkowania dla przeprowadzanej symylacji.    1.1 Terminologia w Simulink    Bloczek  przedstawia  elementarny  system  dynamicznym,  który  został  wymodelowany  w Simulink  w  postaci  graficznej.  Każdy  z  bloczków  może  zawierać  jedno  lub  więcej  wejść,  wyjść lub stanów. Sygnał wyjściowy bloczka zależy od sygnału wejściowego, a także od stanu  bloczka, czyli tzw. zmiennych wewnętrznych bloczka. Stan jest funkcją wartości wejściowych,  wyjściowych  oraz  poprzednich  wartości  stanu  bloczka.  Bloczek,  który  posiada  „stan”,  czyli  zmienne wewnętrzne, jest tak wymodelowany, że samoczynnie pamięta poprzednie wartości  wewnętrzne, potrzebne do wyliczenia nowej wartości stanu. Wynika stąd, że bloczek posiada  pamięć.   Przykładem  bloczka,  który  ma  zmienną  wewnętrzną  (stan)  jest  bloczek  całkowania  (Rys.3).              

(…)

… w programie Simulink wartości pojawiające się na wyjściach oraz
wejściach bloczków. Sygnały mają następujące atrybuty:

nazwa sygnału,

typ danych (rzeczywiste lub zespolone),
Elementy Automatyki – Wprowadzenie do SIMULINKA

wymiarowość (jedno lub dwuwymiarowe).
Symulacja składa się z dwóch podstawowych etapów. Obejmuje tworzenie schematu
symulacyjnego przy wykorzystaniu gotowych elementów Simulinka…
…, typy danych, typ numeryczny, wymiarowość niejawnie
sprecyzowaną przez model i sprawdza czy każdy bloczek może zaakceptować sygnały
podłączone do wejść,

ustala czas próbkowania dla wszystkich bloczków ze schematu, których czasy nie
zostały jawnie określone,

przydziela i inicjalizuje pamięć używaną do przekazywania bieżących wartości stanu i
wyjścia każdego bloczka.
W fazie wykonywania symulacji…
… dla
parametrów edycyjnych bloczków.
1.2.2. Ustawienie parametrów bloczków
Dla każdego bloczka funkcjonują okna dialogowe, umożliwiające zmianę jego
typowych parametrów i ustawień. Poprzez wskazanie ikony bloczka kursorem i podwójne
kliknięcie lewym klawiszem myszy otwieramy okno parametrów bloczka (Block Parameters).
Oprócz przycisków typowych dla każdego bloczka istnieją także przyciski wspólne,
występujące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz