Suma komandytowa - strona 5

Spó_ki prawa handlowego

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

od wysokości sumy komandytowej. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Porównanie spółek

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1295

tylko do wysokości sumy komandytowej. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem...

Spółki - zbiór informacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Iwona Mika
  • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

za zobowiązania spółki), odpowiedzialność solidarna i subsydiarna, własnym majątkiem do sumy komandytowej. Wykład...

Nauka o organizacji - wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Przemysław Wołczek
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2604

odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej...