Subwencja ogólna - strona 3

Finanse powiatu - wykład

 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, 2. subwencja ogólna...

Finanse województwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

województwa, 2. subwencja ogólna, 3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych...

Finanse powiatu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, 2. subwencja ogólna...

Finanse publiczne samorządowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Barwacz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne...

Finanse jednostek samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

) -subwencje ogólne z budżetu państwa -dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone lub dofinansowanie...

Test z finansów publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

dla zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych gminom oparty jest na subwencjach ogólnych dotacjach...

Test z wiedzy o finansach publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

jest na subwencjach ogólnych dotacjach celowych podatkach lokalnych Głównym dysponentem środków budżetu państwa...