Struktura kryształu - strona 2

Ułożenie kul

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

jonowych 1. Jony w strukturach kryształu są naładowanymi, sztywnymi nie polaryzowalnymi sferami...

Czynniki zewnętrzne - wietrzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

. Prowadzi to do osłabienia struktury kryształu, który ulega rozkruszeniu i rozkładowi. Utlenianie zaznacza...

Wiązanie chemiczne w kryształach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

? ZaleŜnością między składem chemicznym a strukturą kryształu. 1. Wiązanie chemiczne w kryształach. 2. Podział...

Zastosowanie nanomateriałów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
 • Nanomateriały
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

do bardzo dokładnego i zaplanowanego wprowadzenia do struktury kryształu lokalnych defektów, a także daje możliwość...

Siatki dyfrakcyjne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1967

obrazem Lauego. Analiza położeń i natężeń tych punktów pozwala na określenie struktury kryształu...

Elektrotechnika podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zieliński
 • Elektrotechnika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2555

i aktywowaniu atomów domieszek do struktury kryształu. Domieszki są to atomy pierwiastków, które nie wchodzą...