Struktura gospodarcza - strona 10

MSG wprowadzenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Joanna Garlińska-Bielawska
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ich powiązań gospodarczych, prowadzonych do zmian w strukturach gospodarczych integrujących się krajów 3...

HISTORIA

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345

niekorzystnie oddziałać na strukturę gospodarczą ziem polskich. Ponadto model gospodarki zbożowej krył...

Wykład - Kolonie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Tabor
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

europocentryzm struktury gospodarczej ustąpił nowej strukturze dwucentrycznej (europ-am) ekspansja...

Wielki kryzys ekonomiczny-wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Andrzej Pieczewski
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1421

zapełniały się produktami przemysłowymi. 2) Drugą ważna przyczyną była struktura gosp. polskiej i zależność...