Strona A i strona B - strona 3

Metoda operatorowa

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk
 • Elektrotechnika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

) = sL = E m  R + sL  s =  s    ( s − jω )(s + R ) L A B + s−a s+b R ) L A( s + b) + B(s − a ) s...

Kinematyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 13818

= S B + AB , S 0 = v0t , S B = ut . gdzie: Odpowiedź: SB = AB( R − r ) . r 3.19.R. Wypadkowy wektor...

Wykłady z zbntsg

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1568

Współczynnik K2 można również wyznaczyć ze wzoru: K 2 = 0,9 s b 17 + s b gdzie: s - długość ławy b - szerokość...

Bezpośrednie posadowienie - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Andrzej Pawłowski
 • Fundamentowanie
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4697

⋅ 1,2 = = 0,8[m] 3 3 B s 2 = B s + b = 1,1 + 0,8 = 1,9[m] Ls 2 = Ls + b = 1,4 + 0,8 = 2,2[m] Wyznaczanie...

Socjologia - mini skrypt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2548

się na układach zależnych. Zależnością społeczną - nazywamy taki układ między stronami w którym strona B...

Prawo cywilne - skrypt - podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1148

PRAWO CYWILNE Przepisy prawa cywilnego kształtują stosunek cywilno- prawny. 3 cechy stosunku cywilno-prawnego: równorzędność stron (strony stosunku są sobie równe) swoboda ich kształtowania (autonomia woli stron przejawiająca się min. w swobodzie umów, swobodzie co do podjęcia decyzji o zawarciu...

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2674
Wyświetleń: 2723

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH 1. Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji ku p na-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi sł o wy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kup u jący i sprze...

Zadania z rozwiązaniem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 945

, jeśli: aA = aB = 2 [m/s2]. A S → aA B → aB  aS =  aS =  aA +  aB +  a S/A ,  a S/B ,   a S/A = ε...

Prawo pracy - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1253

1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Prawo pracy to gałąź prawna obejmująca ogół norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy. Regulacją tej dziedziny prawa jest objęta działalność podejmowana w celach zarobkowych. Cechy stosunku pracy: M...