Strefa klimatyczna - strona 28

Analiza finansowa i istota analizy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...

Antybiotyki (6)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Halina Sówka
  • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

Antybiotyki Hemioterapia - Wszystkie leki przeciwdrobnoustrojowe działające przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwwirusowo charakteryzują się zdolnością hamowania wzrostu lub powodowania śmierci drobnoustroju po zastosowaniu w stężenia, które nie powinno być toksyczne dla komórek gospod...

Analiza finansowa - istota

  • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

ISTOTA ANALIZY 1RODZAJE ANALIZY EKONOMICZNEJ 3METODY ANALIZY FINANSOWEJ 3BILANS 3Wskaźniki oceny aktywów 3Wskaźniki oceny pasywów 3Rodzaje kapitału: 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA KOSZTÓW 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowani...