Stopa referencyjna - strona 15

Kredyt gotówkowy - Umowa kredytowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

KREDYT: termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „credo”, co oznacza wierzę, ufam. W sensie ekonomicznych kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie r...

Rynek kapitałowy - elementy matematyki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

przypadki kredytu redyskontowego i lombardowego. Stopa referencyjna (interwencyjna) - najważniejsza stopa...

Polityka pieniężna - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2751

może bezpośrednio wpływać na kształtowanie się krótkoterminowych stóp procentowych? -tak przy ustalaniu stopy...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 7287

czy straty dla wartości portfela. Pierwszy krok. Trzeba przyporządkować odpowiednią stopę referencyjną. Drugi...

Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 714

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości. Jednym z warunków stowarzys...

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3192

przez Radę: stopa referencyjna, lombardowa depozytowa oraz redyskontowa. stopa referencyjna - jest minimalną...