Statystyka matematyczna - strona 11

Zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

średni czas wyrobu. 3. Aby zdad egzamin ze statystyki, należy prawidłowo rozwiązad co najmniej 70% zadao...

Parametryczne testy istotności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

H1: E(X)>2500 Liczebność próby: n = 70 Średnia z próby = 2900, odchylenie std. = 300 Statystyka...

Statystyka matematyczna - WZORY

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

STATYSTYCZNYCH HIPOTEZY NIEPARAMETRYCZNE Testowanie przy użyciu testu (statystyki) χ2 ni- liczność empiryczna n0...

Nieparametryczne testy istotności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

, że statystyka χ 2, przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, ma asymptotyczny rozkład χ 2 o r – k –1...

Statystyka matematyczna - projekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Daniel Kosiorowski
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6552

. Otrzymałem następujące wyniki: Wartość statystyki T2 Wartość funkcji F p-value Północ-Południe 167,232 1,8377...