Starszyzna - strona 7

Bolesław III Krzywousty - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

i polecił najpierw uzyskać zgodę na chrzest starszyzny, potem zaś wieców plemiennych. Pierwsze działania...

Filozofia polityki - wykład

  • dr Dorota Pietrzyk-Reeves
  • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1610

dnia przychodzi do Samuela starszyzna (nie posiada od Boga żadnych uprawnień władczych). Żąda...

Socjlogia pytania testowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

) socjalizacja małżeńska (93) Rządy sprawowane przez starszyznę w plemieniu Irokezów to przykład: a) władzy...

Streszczenie połowy starego testamentu

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • mgr Monika Juchniewicz
  • Ikonografia chrześcijańska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 5068

Historia Abrahama od Pan powołuje Abrahama, aby udał się do Kanaanu do pogrzeb Sary w pieczarze Makpela. Historia Izaaka od Rebeka i Eliezer przy studni – wybranie żony dla Izaaka do Rebeka i Abimelek. Historia Jakuba od narodziny bliźniąt – Jakub i Ezaw do śmierć Racheli. Historia Józef od bracia...