Starszyzna - strona 3

Między Spartą a Atenami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia Grecji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1470

pozostaje w kraju. Królowie wchodzili w skład geruzji (starszyzny) - rady składającej się z 28 mężczyzn...

Nowożytna historia Polski- daty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Markiewicz
 • Historia Polski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1708

nad Tatarami pod Ochmatowem 1646- spotkanie starszyzny kozackiej z królem 1645- francuski ślub Władysława IV...

Urbanistyka miast okresu Średniowiecza w Polsce

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kuśnierz
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 5033

społeczeństwa: możni książęta i starszyzna plemienna, ludność wolna i niewolna; gród najważniejszą strukturą...

Formy legitymizacji władzy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

sposobach wyłaniania i realizowania władzy. Władza starszyzny w plemieniu, ojca w rodzinie patriarchalnej...

Ewangelia według św. Łukasza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

fundamentu. Potok zniszczy jego dom. Setnik z Kafarnaum Setnik- chory, bliski śmierci, wysyła starszyznę...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917

: a) członkowie starszyzny plemiennej b) wszyscy wolni zdolni do noszenia broni c) osoby zapraszane przez księcia...