Starszeństwo - strona 4

Relacje2

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1414

, w których mogą być określone następujące relacje: (a) relacja rówieśnictwa, (b) relacja starszeństwa, (c) relacja bycia krewnym...

Konflikty i ich rozwiązywanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

perfekcjonizm i drobiazgowość. Stosunki miedzy ludźmi są uszeregowane wg starszeństwa. kultura dramatyczna...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3101

żeńskiej. Czy decyduje płeć i starszeństwo czy decyduje, które z dzieci urodziło się pierwsze. Monarchie...

Timor Wschodni-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 546

sioła cieszyli się mądrością i szacunkiem opartym na zasadzie starszeństwa, a nowy system nastawiał...

System polityczny Szwajcarii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

wszyscy członkowie rządu, w porządku starszeństwa piastowania urzędu ministra. Wybór prezydenta jest ściśle połączony...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 826

i kasztelanowie. Porządek starszeństwa w senacie wyglądał następująco: pierwszym senatorem był arcybiskup...

Administracja publiczna - Trójpodział władzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

1.Społeczny rodowód administracji Punktem wyjścia jest grupowy charakter funkcjonowania ludzi, społeczeństwa, które tworzy struktury. Podstawową strukturą jest państwo, a ludzie mają potrzeby i trzeba to jakoś rozwiązać. Społeczny charakter polega na tym, że te potrzeby załatwiane są przez narzędzi...