Chronologia Starożytnego Egiptu i Mezopotamii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chronologia Starożytnego Egiptu i Mezopotamii - strona 1 Chronologia Starożytnego Egiptu i Mezopotamii - strona 2 Chronologia Starożytnego Egiptu i Mezopotamii - strona 3

Fragment notatki:

    CHRONOLOGIA STAROŻYTNEGO EGIPTU,  MEZOPOTAMII,  ANATOLII I  SYRO-PALESTYNY     Czym jest chronologia? •  Chronologia  – nauka o mierzeniu czasu,  ustalanie kolejności występowania  zdarzeń. • Nazwa pochodzi od greckich słów :  chronos   (czas) i  logos  (nauka).  • W archeologii stosuje się dwa podejścia do  chronologii a zatem dwa sposoby datowania:  datowanie względne i datowanie bezwzględne.     DATOWANIE WZGLĘDNE • Datowanie względne = relatywne • Ustala pozycję chronologiczną (starszeństwo)  źródła archeologicznego.  Określa, który zabytek jest młodszy lub straszy  od innego w opracowywanej sekwencji. • Datowanie względne stosuje szereg metod:  stratygraficzną, typologiczną i porównawczą, seriację,  metodę numizmatyczną, metodę importów, względne  datowanie kości, datowanie lingwistyczne, pyłkowe,  paleobotaniczne i paleozoologiczne.     DATOWANIE BEZWZGLĘDNE • Datowanie bezwzględne = absolutne • Odnosi się do określonych dat  kalendarzowych. • Do metod datowania bezwzględnego zaliczamy m.in.:  kalendarze i datowanie historyczne, metodę  radiowęglową, potasowo-argonową, uranowo-torową,  termoluminescencyjną, „trakową”, dendrochronologię,  warwochronologię, ultradźwiękowe datowanie kości.     Z chronologią ściśle wiąże się pojęcie  PERIODYZACJI  czyli wydzielania epok i okresów na  podstawie pewnych cech wspólnych.     EGIPT Datowanie na podstawie : • Źródeł archeologicznych • Źródeł historycznych np.  Papirus turyński  i  Kamień z Palermo   dostarczają informacji o datach i kolejności  panowania poszczególnych władców. Z powodu braku ciągłości datowania w starożytnym Egipcie trzeba było posłużyć się danymi astronomicznymi oraz datowaniem porównawczym w celu powiązania histori egipskiej z naszą chronologią.     EGIPT • Epoka predynastyczna - 4500-4000 p.n.e. kultury  Badari  (w dolinie Nilu),  Merimda  (w Delcie) i  Fajum - 4000-3500 p.n.e. kultura  Nagada I  (dolina Nilu) - 3500-3000 p.n.e. kultura  Nagada II  (dolina Nilu)  i  Maadi el-Omari  (okolice Memfis) • Epoka dynastyczna (3100 – 332 p.n.e.)     • Epoka dynastyczna - 3100-2613 p.n.e.  OKRES WCZESNODYNASTYCZNY     (I-III dynastia) Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu. - 2613-2160 p.n.e.  STARE PAŃSTWO    (IV-VIII dynastia) Powstanie piramid. Inskrypcje źródłem informacji. - 2160-2040 p.n.e.  PIERWSZY OKRES  PRZEJŚCIOWY   (IX-wczesna XI dynastia) Kontakty handlowe z Syrią i Palestyną.     - 2040-1652 p.n.e. 

(…)

… ceramiki.
Brak irygacji. Budowle z brył suszonej gliny.
- Kultura Samarra (6100-5500 p.n.e.)
Na podstawie stratygrafii Tell es-Sawwan (na płd
od Hassuna).
Rozwój budownictwa i nowe typy ceramiki.
- Kultura Tell Halaf (5600-5000 p.n.e.)
Stratygrafia Tell Halaf (między Eufratem a
Tygrysem) oraz Arpaczija (koło Mosulu)
Południowa Mezopotamia
Datowaniu sprzyja powstanie i rozwój cywilizacji sumeryjskiej,
która bardzo wcześnie wykształciła pismo. Periodyzacja
opiera się również na zmianach w zakresie malowanej
ceramiki, architektury oraz na innowacjach technicznych i
ich rozprzestrzenianiu.
- Kultura Eridu (5500-5000 p.n.e.)
Stratygrafia miast Eridu i Ur (dolny Eufrat)
- Kultura Hadżi Mohammed (5200 – 4800 p.n.e.)
Dolne warstwy miasta Kalaat Hadżi Mohammed
- Kultura Obeid (5000-4000 p.n.e.)
Bardzo rozpowszechniona: Ur…
… ceramiki.
Brak irygacji. Budowle z brył suszonej gliny.
- Kultura Samarra (6100-5500 p.n.e.)
Na podstawie stratygrafii Tell es-Sawwan (na płd
od Hassuna).
Rozwój budownictwa i nowe typy ceramiki.
- Kultura Tell Halaf (5600-5000 p.n.e.)
Stratygrafia Tell Halaf (między Eufratem a
Tygrysem) oraz Arpaczija (koło Mosulu)
Południowa Mezopotamia
Datowaniu sprzyja powstanie i rozwój cywilizacji sumeryjskiej…
… zachodniosemickich /
amoryckich (2000-1600 p.n.e.)
Jedno z państw w Babilonie – I dynastia
babilońska (m.in.. Hammurabi)
- Okres kasycki (1600-1150 p.n.e.)
Najazd i rządy Kasytów w Mezopotamii Płd.
- Huryci w Mezopotamii Płn. (1600-1350 p.n.e.)
Mitanni – państwo Huryckie w płn-zach.
Mezopotamii i płn. Syrii.
Korespondencja dyplomatyczna z Egiptem –
archiwum amarneńskie.
- Okres średnioasyryjski (1365-900 p.n.e…
… II (2800-2300 p.n.e.)
Wczesny brąz 3 – Troja III-V (2300-1900 p.n.e.)
Silne zróżnicowanie kulturowe, różne etapy rozwoju –
ustalenie chronologii poprzez analogie.
- Środkowy okres epoki brązu (1900-1500 p.n.e.)
Źródła pisane – teksty staroasyryjskie z Kültepe-
Kanesz.
Zjawiska historyczne – państwo Hetytów.
Konfrontacja wydarzeń hist. z badaniami archeologicznymi
w Kültepe-Kanesz i synchronizmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz