Starostwo - strona 3

Cechy i funkcje nieruchomości.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2695

, starostwo ( ewidencje gruntów i budynków), urząd gminy ( wypis, wyrys), notariusz ( transakcje kupno...

Krzysztof Opaliński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Leszczyńskim o starostwo nad Wielkopolską. Kiedy w 1648 r. W Polsce wybrano Jana Kazimierza jako króla...

Prawo urzędnicze wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1176

województwa             urząd starostwa (starosta, wice starosta, członkowie zarządu) wyboru dokonuje rada...

Powiat-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta Organizuje pracę zarządu i starostwa...

Nabywanie mienia samorządowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

publicznych, w zw. z likwidacją urzędów miejskich stref publ., które w 1999 r. stały się starostwami...

Komisja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

powiatu. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo. Prezes Rady Ministrów ustala...

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

, jest kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem wszystkich kierowników powiatowych jedn. Organizacyjnych, pełni rolę...