Stanisław Ossowski - strona 7

Teoria kultury - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Mirosława Wielopolska-Szymura
 • Teoria kultury
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 5229

...10. Rozwiniemy mecenat państwa w dziedzinie kultury. Kultura i sztuka wymagają klimatu wolności, szacunku i opieki. Tylko w takich warunkach kultura i sztuka sprostać mogą wymogowi odpowiedzialnego udziału Polaków w dialogu między kulturami różnych narodów w coraz silniej integrującym się...

Socjologia Edukacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6496

KRZYWIKI, STANISŁAW CZARNECKI, GRABSKI, STANISŁAW OSSOWSKI, RYCHLIŃSKI, J.CHAŁASIŃSKI (uczeń Floriana...

Wykład - struktury społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

już rzeczywistości i otoczona troską żyjących w niej generacji. STANISŁAW OSSOWSKI „ O STRUKTURZE SPOŁECZNEJ” JEDNI...

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1575

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydani...

Socjologia cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1827

kultury pojmowanej jako międzyosobniczy przekaz pozagenetyczny? Stanisław Ossowski uwaŜa, Ŝe...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197

Łukasiewicz, Alfred Tarski, Zygmunt Zawirski, Tadeusz Czeżowski, Władysław Witwicki, Maria Ossowska, Stanisław...

Socjologia - notatki - Idee przeciwne

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Tomasz Marcysiak
 • Socjologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5446

lub technicznej - poza sytuacjami wyjątkowymi - wyrasta z aktualnego stanu wiedzy‖ Stanisław Ossowski Socjologia...

Wstęp do socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2765

Całość składa się z 54 stron i poruszone w nich zostało ok 100 zagadnień takich jak: geneza socjologii, paradygmaty socjologii, konserwatyzm, socjalizm, populyzm, pozytywizm, niepozytywizm w socjologii, behawioryzm w socjologii, typ idealny Webera, style uprawiania socjologii, socjologia ogólna, so...

Wstęp do socjologii, pytania egzaminacyjne

 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3836

Dokument ma 72 strony, w sumie 103 zagadnienia i zawiera odpowiedzi na następujące pytania: socjologia a inne nauki społeczne, geneza socjologii jako dyscypliny naukowej, wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii, paradygmaty uprawiania socjolog...