Socjologia Edukacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 6930
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia Edukacji - strona 1 Socjologia Edukacji - strona 2 Socjologia Edukacji - strona 3

Fragment notatki:

i jest opracowaniem 8 wykładów z socjologii edukacji na uniwersytecie Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy. Tematami wykładów są: zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji, socjologia edukacji, jej przedmiot, problemy, oraz funkcje, nowoczesne społeczeństwo - nowoczesna osobowość społeczna, socjalizacja: cechy, zasady, stadia, odmiany, efektywność, słabe ogniwa socjalizacji teorie socjalizacji, rola społeczna. A także takie kwestie jak: postawa: rodzicielskie, społeczne, interpersonalne, postawy wobec norm społecznych i prawnych, paradygmaty socjologii edukacji, ideologie edukacyjne: neokonserwatyzm, neoliberalizm, radykalizm, autorytarne i demokratyczne ideologie edukacji. Dodatkowo zostały zaprezentowane takie paradygmaty jak: paradygmat społeczeństwa bez szkół, szkoły ustawicznie doskonalonej, szkoły alternatywnej, uniwersalny, globalny. Zdefiniowano termin socjalizacja powołując się na takich autorów jak: J. Szczepański, N. Goodmann, R. Woźniak, T. Parsons. Ponadto scharakteryzowano takie typy socjalizacji jak: socjalizacja początkowa, socjalizacja permanentna, socjalizacja polityczna, socjalizacja antycypująca, oraz socjalizacja odwrotna.

1. Zarys rozwoju socjologii wychowania i edukacji.  
Początki socjologii wychowania to 1837 rok.  Rozwijała się na dwóch etapach:  I – etap naukowy,  II – etap przednaukowy: 
  wiedza ludowa w skład której wchodzi mądrość ludowa    refleksje mędrców – to filozofia społeczna.  
Ojcem socjologii wychowania był A. Comte.  
wiedza  
Mądrość ludowa 
ludowa Etap przednaukowy 1837 Etap naukowy 
Filozofia społeczeństwa 
refleksja  
mędrców A. COMTE 
Od niego rozpoczął się etap 
naukowy. Jako pierwszy 
użył słowa socjologia. 
secietas – społeczeństwo 
logos - nauka 
 
Charakterystyka etapu naukowego: 
  instytucjonalizacja   specjalizacja   rozwój problematyki metod badawczych 
 Polska – początki socjologii. Wyróżniamy trzy okresy: 1.POCZĄTKI I GŁÓWNI REPREZENTANCI PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU. 
Polska podczas rozkwitu socjologii była pod zaborami. Nie którzy twierdzili, że prekursorzy polskiej socjologii to ANDRZEJ FRYCZ – MODRZEWSKI z Odrodzenia ale bardziej uważa się HUGO KOŁATAJĄ i STANISŁAWA STASZICA z Oświecenia. Nie ma zgodności co do tego, kto jest prekursorem, kandydaci:   JÓZEF SUPIŃSKI (1804 – 1893)  
prawnik, ekonomista, socjolog.  1860 - wydał rozprawę „Myśl ogólna fizjologii wszechświata” – uznana za pierwszą w Polsce próbę ujęcia systemu socjologii Comta. 
  W. PILAT (1857 – 1908)  
wykładowca prawa wekslowego na Uniwersytecie Lwowskim, zainteresowania socjologiczne. Prace „Nowy zarys socjologii”, „O nowoczesnej socjologii”. 
  B. LIMANOSKI (1835 – 1935)  
działacz socjalistyczny, działacz myśli społecznej, socjolog. Doktoryzował się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego we Lwowie. Wydał: „Socjologię”, „Historia ruchu społecznego”, „Naród i państwo”  Przeważa pogląd, że ojcem socjologii jest J. SUPIŃSKI.  Słynni socjologowie   LUDWIK GUMPLOWICZ (1838 – 1908)  
Doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
  KAZIMIERZ KELLEZ KRANZ (1872 – 1905)  
Skończył studia w Paryżu, prowadził działalność naukowa w Paryżu i Brukseli. 
  BRONISŁAW MALINOWSKI  (1884 – 1942)  
Studiował na początku na Uniwersytecie Jagiellońskim potem studiował za granicą. Badacz ludów pierwotnych. Profesor uniwersytetu londyńskiego. 
  LEON WINIARSKI (1886 – 1915) 
Docent Uniwersytetu Genewskiego. 
  FLORIAN ZNANIECKI (1882 – 1958)  
Socjolog polsko – amerykański; spotkał się z W. J. Thomas w Polsce, który z

(…)

… momentach dla społeczeństwa – zaangażowane
w przestępczość
gospodarczą czarny rynek, ciemny rynek, szara strefa). .
 wysoki poziom empatii
zdolności empatyczne (postrzeganie i rozumienie uczuć) – syndrom emocjonalno –
poznawczy i wyraża się w gotowości do współpracy z innymi ludźmi, w zdolności do
wczuwania się w nowoczesne role pełnione przez jednostki odniesienia, stany
empatyczne w procesach…
… ról ułatwia ludziom
interakcje i współdziałanie. Przyswajanie nowych dyrektyw kulturowych także ułatwia
interakcje, dostosowanie się do istniejącego nowego porządku społecznego. Sprawniejsze
kontrolowanie swoich emocji ułatwia dalszą kooperację i dostosowywanie się.
„Przemysł”, który przyczynia się do zmiany człowieka to m.in. psychologia kliniczna,
terapia grupowa, socjoterapia.
5.MODEL E. ERIKSONA…

 wysokie kompetencje symboliczne
 powszechne korzystanie z mechanizmów
 kultura zdominowana przez profanum (świecka).
 Cechy polityczne:
 władza legalna usankcjonowana świecko
 szeroki udział w instytucjach przedstawicielskich
 brak tendencji endogamicznych w elitach władzy (więcej opcji politycznych)
 pluralizm instytucji politycznych
 Cechy techniczno-ekonomiczne:
 nieantarkiczność (kraje…
… (mają zawsze określonego adresata).
Obecnie najbardziej popularnymi ideologiami są m.in.: fundamentalizm, intelektualizm,
konserwatyzm, liberalizm, dualizm edukacyjny, ideologie
arystokratyczna/burżuazyjna/demokratyczna/proletariacka, rewizjonizm, romantyczna.
Największy wpływ na współczesne myślenie o edukacji mają:
1) NEOKONSERWATYZM
Konserwatyzm jako nurt filozoficzny powstał na przełomie XVIII/XIX wieku (grupował
przeciwników oświecenia, szerzącego się wówczas liberalizmu, rewolucji francuskiej).
Cechują go:
- surowe wychowanie dzieci
- silny etnocentryzm
- postawy proreligijne
- głęboki patriotyzm.
Przeszłość przedstawia się dla nich korzystniej niż teraźniejszość – świat współczesny jest mało
przejrzysty, skomplikowany, niebezpieczny, nieprzyjazny człowiekowi, zaś przeszłość odczytuje się
jako epokę stabilizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz