Stanisław Ossowski - strona 6

Socjologia ogólna - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

) Maxa Webera, wczuwanie (Einfuehlung) Wilhelma Dilthey'a, empatia Stanisława Ossowskiego. Wzór osobowy...

Socjologia - hasla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

antyspołeczność - czynne występowanie przeciwko społeczeństwu; zachowanie agresywne skierowane przeciwko innym ludziom lub grupom społecznym, stanowiące zagrożenie dla ich życia i mienia. Na podstawie etycznej, prawnej i społecznej oceny działań tego typu wyodrębnia się syndrom osobowości antyspo...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 3283
Wyświetleń: 6601

) Maxa Webera, wczuwanie (Einfuehlung) Wilhelma Dilthey'a, empatia Stanisława Ossowskiego. Wzór osobowy...

Antropologia społeczna - Ewolucjonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4837

. definicja Stanisława Ossowskiego: „Kultura jest... pewnym zespołem dyspozycji psychicznych przekazywanych...

Teoria polityki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3416

w jednym rejonie). 4. Środki sprawowania władzy wg. Stanisława Ossowskiego 5 form sprawowania władzy...

Odmiany grup społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Odmiany grup społecznych W efekcie dotychczasowej analizy widzimy już wyraźnie, jak niezwykle różnorodne całości społeczne odnaleźć można wśród zbiorowości ludzkich, a w szczególności wśród tych całości najbardziej ważnych, które nazywamy grupami społecznymi. Od rodziny do narodu, od drużyny sporto...

Wykład - Teorie rozwoju społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1491

Teorie rozwoju społecznego - złożoność procesu. Zadania nauczyciela i wychowawcy. Rozwój o charakterze progresywnym - każde kolejne stadium czy etap charakteryzuje się jakościowo wyższym poziomem funkcjonowania wybranych aspektów działania jednostki niż poprzedni. Najwyższa dynamika rozwoju - dziec...

Socjologia - wykłady - konformizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 11879

Struktura społeczna Wg Stanisława Ossowskiego: system międzyludzkich zależności, dystansów i hierarchii...