Stan wyjątkowy - strona 11

Państwowy dług publiczny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

wojennego Stanu wyjątkowego na całym terytorium RP Stanu klęski żywiołowej na całym terytorium RP. Minister...

Rada Państwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

uchwał w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego (art.19 ust.2 Małej Konstytucji...

Jesień ludów- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia powszechna XX w
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

wprowadzić stan wyjątkowy, ale zbuntowała się służba bezpieczeństwa, która 25 XII aresztowała dyktatora wraz...

Rozpad ZSRR

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 6230

w Moskwie do próby puczu. Powstał Komitet stanu Wyjątkowego , domagano się ustąpienia Gorbaczowa z funkcji...

Udział senatu w postępowaniu legislacyjnym

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

. -Wprowadza stan wyjątkowego na wniosek RM w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezp. obywateli...