Stan natury - strona 4

Hobbes - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Hobbes: a. teoria stanu natury Hobbes twierdził, że natura ludzka jest pozbawiona instynktów...

Oświecenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

- umowa społeczna JJ.Rousseau krytyka postępu cywilizacja a postęp moralny stan natury-umowa społeczna...

J. LOCKE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

J.LOCKE Nie był zwolennikiem władzy absolutnej. Stan natury to stan względnej szczęśliwości...

Umowa społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910

12. Koncepcja umowy społecznej Hobbsa i Locke'a Hobbes - stan natury - człowiek egoista...

Szkoła prawa natury

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

się wszystkich ludzi i powołania władzy zwierzchniej. Umowa kreuje zorganizowane społeczeństwo oraz państwo Stan natury...

Kant - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

. każdy ustrój można obalić pod zarzutem niedoskonałości; 2. stan prawny (każdy!) jest lepszy od stanu natury; 3...

Thomas Hobbes-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568

jego respektowanie, za pomocą sankcji (w stanie natury nie było pokoju, bo nie było władzy, która stanęłaby...

Kontraktualizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

dysponowania swą osobą i majątkiem, nie posiada jednak wolności unicestwienia samego siebie. W stanie natury...

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

przez pojęcia.” b. stan natury - pojęcie abstrakcyjne; - Kant przyjmował istnienie stanu natury jako okresu...