Stan natury - strona 20

Krytyka rewolucji francuskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

społecznej Rousseau - nigdy nie było stanu natury, władza nie powstała w wyniku umowy, umowa...

Pokraczne dziecko - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Okopień
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

w ten sposób nieciągłość, czyli skok kulturowy: samowypędzające się ze stanu natury samostworzenie się człowieka. Pytanie...

Wykład - warunki zaliczenia przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 798

, nie można stwierdzić czy człowiek jest dobry lub zły Człowiek w stanie natury jest wolny, ale jest egoistą Człowiek...

Opinia publiczna - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

lokować jej uczestników w stanie natury. Uosobieniem rozumu publicznego jest natomiast publiczna władza...

Hegel- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

a nie empirycznego doświadczenia. Wolność uzyskuje człowiek dopiero w egzystencji państwowej, a nie w stanie natury...

Socjoechnika- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

abstrakcyjnego rozumowania. Człowiek w stanie natury to jednostka społeczna (inaczej niż u hobbes'a) człowiek...

Wykłady z zarządzania projektem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1085

i stanów natury. • Przypisanie każdemu wariantowi największej możliwej straty. • Wybór wariantu określonego...