Stan natury - strona 14

Aphra Behn, Margaret Cavendish, Mary Astell

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eryk Kusz
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

monarszą/, przeciwna stanowi natury Hobbesa. -zajmowała się problematyką wykształcenia kobiet, możliwości...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

, gdyż nie ma w nim instynktów społecznych. Wobec tego twierdził on, że na początku istniał stan natury, charakteryzujący...

JAN JAKUB ROUSSEAU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

, by wydedukować, jakim mógł być człowiek, zanim spaczyła go historia Stan natury - stan powszechnej szczęśliwości...

Libertarianizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

na obronność i wojsko. John Rawls - posługiwał się koncepcjami zbliżonymi do idei stanu natury i umowy...

John Locke - wiadomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

człowieka; mogą być zredukowane do jego potrzeb *STAN NATURY - stan względnej pomyślności, względnej...

Filozofia polityki - wykład

 • dr Dorota Pietrzyk-Reeves
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1617

pierworodny i porzucił stan natury. U Hobbes'a stan natury to stan pierwotny, którego jednak historycznie...

Doktryna polityczna - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2352

do fikcji metodologicznej, stanu natury - przed społecznego, którego analiza da odpowiedź jaki jest człowiek...