Stała grawitacji

note /search

Pole grawitacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1687

, stała grawitacji, przyspieszenie grawitacyjne, wykres przyspieszenia grawitacyjnego kuli, energia...

Ćwiczenia - grawitacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2275

i R2? Ile wynosi moment pędu planety? Wykonaj rysunek. Masę planety, masę Słońca i stałą grawitacji...

Dynamika-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

stała grawitacji) (oddziałujące ciała) Siła Kolumbowska: (oddziałujące ładunki, potencjał skalarny...

Wysokość normalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1582

^2 gdzie: G - stała grawitacji, M - masa ziemi , d - promień ziemi , r - odległość punktu od środka...

Potencjał i foton - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

, lub potencjał grawitacyjny: gdzie: m i M - masy przyciągających się ciał, G - stała grawitacji, r - wzajemna...

Elipsoidy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2268

:  wielka półoś elipsoidy a  geocentryczna stała grawitacji GM  dynamiczny współczynnik kształtu J2...