Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - strona 3

Pytania na egzamin część 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

2 lata (bilans, RZiS, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów pieniężnych) finansowe...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

z przepływów pieniężnych, których znajomość może być istotna przy sporządzaniu analizy finansowej Ułatwienie...

Rachunek kosztów dla inżynierów wykłady1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anna Stronczek
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4151

sprawozdawczych: bilansie, rachunku wyników oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Ujmuje koszty...

Sprawozdanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

z przepływów pieniężnych, których znajomość może być istotna przy sporządzaniu analizy finansowej Ułatwienie...

Ekonomika przedsiębiorstw - Spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

roku rozrachunkowego. Komisja bada wtedy bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych...