Sporty wodne - strona 6

Turystyka - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Strzembicki
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4648

) Przydatność wód do sportów wodnych, kąpieli 3) Warunki bioklimatyczne 4) Źródła lecznicze, mineralne 5) Cisza...

Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Paweł Korzeniowski
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5600

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Mor...

Teoria i metodyka rekreacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 343
Wyświetleń: 7140

, rekreacyjne gry ruchowe, sporty wodne i zimowe, ćwiczenia specjalistyczne, wschodnie systemy samodoskonalenia...

Pedagogika czasu wolnego - Pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Opolska
 • dr Justyna Charaśna-Błachucik
 • Pedagogika
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 10360

Ponadto w dokumencie opisano takie zagadnienia jak: czas wolny, potrzeby indywidualne i zbiorowe, budżet, zmęczenie, znużenie, instytucje wychowawcze. Oprócz tego omówiono również aspekty czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym: aspekt socjalny, ekonomiczny, psychologiczny, fizjologiczno-zdrowotny,...

Tel awiw referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1631

z drobnego, białego piasku. Można tutaj uprawiać wszelkie sporty wodne. Władze miejskie zapewniają ratowników...

Pogranicze romańsko-germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

to jeden z najpopularniejszych w kraju ośrodków sportów wodnych. Wyjątkową atrakcją są tu spacery po "dnie morza" tzn. mieliznach...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

oraz uprawiania sportów wodnych Ochrona wód polega na: -unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód...