Społeczeństwo otwarte - strona 8

Socjologia współczesna

 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2947

i społeczeństwach otwartych (brak podziału wzdłuż jednej osi) TEORIE WYMIANY SPOŁECZNEJ Budowane są na przesłankach...

Prawo a moralność - Leon Petrażycki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

w społeczeństwach otwartych, a nie w reżimach. Należy uznać bezsprzeczny wpływ społecznego porządku wartości...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

społeczeństw otwartych. Powszechny charakter ruchliwości społecznej jest świadectwem demokratyzacji stosunków...

Podstawy socjologii - kultura masowa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Porębski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3353

in. zagadnienia takie jak: funkcje socjologii, kultura masowa, klasyfikacja potrzeb, grupa społeczna, role społeczne, procesy społeczne, teorie sprawiedliwości, kategorie kultury, zbiorowość społeczna, więzy etniczne. Podstawy socjologii Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r. ...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

otwarte - demokracja (gwarancja wolności jednostki oraz możliwości racjonalnej krytyki); zamknięte...